Voorwaarden

 

Het is ons streven om met u een goede en langdurige relatie op te bouwen. Het is ten allen tijde ons doel om de beste kwaliteit en zorg te leveren, zoals u dat van ons mag verwachten. Om u van de beste zorg te kunnen voorzien verwachten wij ook een aantal zaken van u. De kwaliteit van onze zorg is namelijk in hoge mate afhankelijk van goede communicatie en onderling vertrouwen.

 

·    Afspraken: Natuurlijk begrijpen we dat u een afspraak nooit opzettelijk annuleert of vergeet. We houden echter wel rekening met de afspraak in onze planning. Wanneer mogelijk vragen we u dan ook een afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren zodat wij iemand anders kunnen helpen in de gereserveerde tijd. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn dan zijn wij helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit bedrag is afhankelijk van de geplande behandeling maar minimaal 25 euro per 15 minuten gereserveerde tijd. Belangrijk voor u om te weten is dat deze kosten niet zijn te verhalen bij uw zorgverzekering.

·    Herinneringsmail: Als service sturen wij u, indien uw emailadres bij ons bekend is, een aantal dagen voor uw afspraak een herinneringsmail. Echter het onthouden van uw afspraak blijft uiteindelijk uw verantwoordelijkheid. Mocht onze herinneringsmail u (om welke reden ook) helaas niet bereiken, zijn hier geen rechten aan te ontlenen.

·    Deelbehandelingen: Indien u deelbehandelingen door een andere tandarts buiten onze praktijk laat uitvoeren zijn wij niet verantwoordelijk voor en aansprakelijk bij eventuele klachten die voortvloeien of voort kunnen vloeien uit deze behandelingen.

·    Polisvoorwaarden: Twijfelt u of de kosten van de behandeling door uw zorgverzekeraar worden vergoed, vraag dan een kostenbegroting aan bij uw tandarts en informeer bij uw zorgverzekeraar over de eventuele vergoeding. Dit voorkomt teleurstelling en misverstanden achteraf.

·    Klachtenregeling: Heeft u onverhoopt toch een klacht of onvrede over bepaalde zaken bespreek dit dan met uw tandarts. Mochten we er met elkaar niet uitkomen dan zijn wij aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling voor patiënten. U kunt dan telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut).

 

Om u te behoeden voor overbodige behandelingen is een regelmatig bezoek aan de tandarts onontbeerlijk voor het behoud van uw gebit. Wij pleiten dan ook voor een halfjaarlijks onderzoek voor alle patiënten.

 

Wilt u wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, medicijngebruik e.d. aan ons doorgeven alstublieft?