Voorwaarden

Richtlijnen Tandartspraktijk Oskam

Wat u van ons kunt verwachten

Optimale zorg:

Tandartspraktijk Oskam wil u optimale en persoonlijke tandheelkundige zorg bieden en met u een goede relatie opbouwen. We nemen de tijd om elkaar te leren kennen en behandelmogelijkheden met u te bespreken, zodat we samen met u de beste en/of meest passende behandeling kunnen starten indien nodig. De kwaliteit van zorg is in hoge mate afhankelijk van goede communicatie en onderling vertrouwen.
U krijgt een vaste tandarts. Komt u echter onverwacht met een acute pijnklacht kan het voorkomen dat u niet bij uw eigen tandarts terecht kunt. Onze werkwijze is echter op elkaar afgestemd en er is onderling overleg.

Afspraken:

Wij streven ernaar op tijd te werken en verzoeken u op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Het kan voorkomen, dat de tandarts iets verlaat is, bijvoorbeeld door een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip.
De balieassistente zal u over vertraging langer dan 10 minuten informeren. Als u niet langer kunt wachten dan krijgt u de mogelijkheid een andere afspraak te maken.

Mondhygiëne:

Een gezond gebit staat op een gezond fundament. Daarom hechten wij veel waarde aan preventie. Een goede mondhygiëne staat hierbij voorop. Dit vermindert de kans op tandvleesontstekingen, kaakbotontstekingen en tandbederf (cariës). Voorkomen is beter dan genezen. De meeste patiënten zien wij elk half jaar voor controle door de tandarts, eventueel in combinatie met gebitsreiniging door de preventie-assistente of mondhygiëniste. Dit wordt individueel bepaald en besproken.

Verwijzen:

Tandartspraktijk Oskam heeft goede relaties met gespecialiseerde praktijken. Zo kunnen we u, indien nodig, verwijzen op het gebied van endodontologie, parodontologie, implantologie, orthodontie, kaakchirurgie en angstbehandeling.

Kosten:

De kosten van de aan u voorgestelde behandeling(en) worden vanzelfsprekend met u besproken. Bij behandelingen boven 250 euro zult u van ons schriftelijk of per mail een begroting ontvangen. Bij grote behandelplannen of bijvoorbeeld bij het vervaardigen van protheses vragen wij u deze begroting te ondertekenen als u akkoord gaat. De bedragen op de begroting zijn een indicatie. Wijzigingen in het behandelplan en tariefswijzigingen zullen indien nodig worden doorgevoerd en met u besproken worden. Gezien de enorme verschillen in verzekeringen en vergoedingen (en de regelmatige veranderingen daarin) adviseren wij u om zélf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar indien u van tevoren precies wilt weten wat er van de begroting wordt vergoed.

Klachtenregeling:

Wij doen er alles aan om onze samenwerking optimaal te laten verlopen. Heeft u onverhoopt toch een klacht of onvrede over bepaalde zaken bespreek dit dan met uw tandarts. Mochten we er met elkaar niet uitkomen dan zijn wij aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling voor patiënten. U kunt dan telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 2025012)                                                                                                                                            

Wat wij van u verwachten

Wijzigingen:

U helpt ons door wijzigingen van uw adresgegevens, medicijngebruik, gezinssituatie of zorgverzekeraar tijdig aan ons door te geven. Ook veranderingen van uw algehele gezondheidstoestand en eventuele medische behandelingen kunnen invloed hebben op de mond. Wij handelen volgens de AVG privacy richtlijnen. Uw gegevens worden na uw goedkeuring alleen beveiligd verstuurd via Zorgmail.
Patiënt-inhoudelijke zaken kunnen wij om die reden dan ook alleen met u zelf bespreken. Houd hier rekening mee mocht u iemand anders vragen namens u naar onze praktijk te bellen.

Afspraken:

We begrijpen dat u een afspraak nooit opzettelijk vergeet. We houden echter wel rekening met uw afspraak in onze planning en verzoeken u dan ook een afspraak voor controle en/of behandeling bij tandarts, preventie-assistente en mondhygiëniste minimaal 48 uur van te voren te annuleren. Wij kunnen dan iemand anders helpen in de door uw annulering vrijgevallen tijd. Mocht u later afzeggen of niet op uw afspraak verschijnen zijn wij helaas genoodzaakt om deze tijd in rekening te brengen. De overheid heeft via de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) aangegeven dat voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening mogen worden gebracht die zouden zijn gemaakt als u wel op uw afspraak zou zijn geweest. Dit bedrag is afhankelijk van de geplande behandeling.
Dit moet u niet zien als straf maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid gewoon doorlopen. U kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De nota voor de gemiste afspraak dient u tijdens uw eerstvolgende bezoek per pin te voldoen.

Ongeveer een week vóór uw geplande afspraak krijgt u een herinnering per e-mail van ons. Dit is een aanvullende service. Meld tijdig verandering van uw e-mail adres. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak/afspraken. Aan het niet ontvangen van een herinnering per e-mail zijn geen rechten te ontlenen.

Indien u aansluitend meerdere malen uw afspraak niet nakomt (zonder te annuleren) of meer dan 3 jaar niet in de praktijk geweest bent en u niet reageert op onze oproep, concluderen wij dat u geen gebruik meer wilt maken van onze zorg en schrijven wij u met kennisgeving uit ons bestand om zo ruimte te maken voor nieuwe patiënten die wel van onze zorg gebruik wensen te maken.

Betaling:

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering, dan lopen onze nota’s via het externe factoringsbedrijf Infomedics. Zij declareren eerst bij uw zorgverzekeraar en het eventuele restbedrag bij u. Mocht u liever zelf controle houden over het verloop van uw facturen, geef dit dan bij ons aan dan kunnen we uw behandeling per pin laten voldoen en krijgt u een betaalbewijs met specificatie voor uw verzekering van ons mee.

Patiënten zonder tandartsverzekering dienen aan het einde van het bezoek de nota aan de balie per pin te betalen. U krijgt na betaling een betaalbewijs en specificatie mee. Uitzondering hierop zijn mensen met een volledige prothese (kunstgebit). Volledige protheses vallen gedeeltelijk onder de basisverzekering en lopen wel via Infomedics. Houdt u hierbij rekening dat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars.

Met vriendelijke groet,

Het hele team van Tandartspraktijk Oskam